TAG

"Nguyễn Thị Việt Hà"

CTCK không kết nối được với hệ thống KRX sẽ bị hủy tư cách thành viên và phải chịu trách nhiệm với khách hàng

CTCK không kết nối được với hệ thống KRX sẽ bị hủy tư cách thành viên và phải chịu trách nhiệm với khách hàng

Trường hợp hệ thống công nghệ thông tin của công ty chứng khoán không kết nối được với hệ thống KRX, công ty sẽ không đáp ứng điều kiện làm thành viên của Sở GDCK Việt Nam.

Dầu khí giao dịch tích cực, PVS suýt đóng cửa ở mức giá kỷ lục mới PNJ bị phạt và truy thu gần 13 tỷ đồng tiền thuế