TAG

"nhân sự"

Năm 2023, mức lương startup giảm, AI thúc đẩy năng suất làm việc nhưng chưa thay thế được con người

Năm 2023, mức lương startup giảm, AI thúc đẩy năng suất làm việc nhưng chưa thay thế được con người

Mức lương từ các doanh nghiệp startup giảm nhiệt trong năm 2023, trong đó những kỹ sư ít kinh nghiệm (Junior Engineer) bị sụt giảm nhiều nhất với 6%.

Những điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7 Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất phương án tăng lương tối thiểu năm 2024