TAG

"Tín Nghĩa"

Tín Nghĩa (TIP) ghi nhận lãi ròng giảm hơn 11% sau kiểm toán.

Lãi ròng giảm hơn 11% sau kiểm toán, Tín Nghĩa (TIP) nói gì?

Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) vừa có giải trình biến động về lợi nhuận sau thuế lũy kế tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 4 năm 2023 đã công bố so với BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023.

Doanh thu chính sụt giảm, Tín Nghĩa (TID) vẫn báo lãi “khủng” trong năm 2023 Tăng trưởng tín dụng không đồng nghĩa với việc nới lỏng, điều chỉnh điều kiện cho vay bằng mọi giá
Bất chấp doanh thu chính sụt giảm, Tín Nghĩa (TID) vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm 2023.

Doanh thu chính sụt giảm, Tín Nghĩa (TID) vẫn báo lãi “khủng” trong năm 2023

Tín Nghĩa (TID) ghi nhận doanh thu thuần – doanh thu chính của doanh nghiệp giảm gần 10% nhưng lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp bất ngờ tăng hơn 84,6% trong năm 2023.

Lợi nhuận năm 2023 sụt giảm mạnh, Digiworld kỳ vọng trở lại mức lãi gần 500 tỷ đồng trong năm 2024 Viettel Construction (CTR) báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận kỷ lục năm 2023