TAG

"Cổ phiếu CTR"

Viettel Construction (CTR) báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận kỷ lục năm 2023

Viettel Construction (CTR) báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận kỷ lục năm 2023

Năm 2023, Viettel Construction đạt doanh thu thuần 11.299 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 517 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,4% và 13,5% so với năm 2022. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp kể từ khi hoạt động.

Quý III/2023, Viettel Construction (CTR) báo lãi tăng 10% so với cùng kỳ, tự tin vượt mục tiêu năm Viettel Construction sắp chi gần 220 tỷ đồng trả cổ tức
Chủ tịch Digiworld thành cổ đông lớn tại CTR, quỹ ngoại "cắt lỗ" cổ phiếu VNS

Chủ tịch Digiworld thành cổ đông lớn tại CTR, quỹ ngoại "cắt lỗ" cổ phiếu VNS

Với việc mua thêm 1,43 triệu cổ phiếu CTR, Chủ tịch Digiworld đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Viettel Construction của nhóm cổ đông liên quan đến vị chủ tịch này lên 5,08% vốn điều lệ, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn của CTR.

Chủ tịch Đất Xanh Lương Trí Thìn hoàn tất bán 20 triệu cổ phiếu DXG trong quãng thị giá tăng mạnh lên đỉnh một năm Một doanh nghiệp bất động sản báo lỗ 69 tỷ, nợ trái phiếu âm gấp 131 lần vốn chủ sở hữu