Từ khóa: #Doanh nghiệp

15 kết quả

Doanh nghiệp
Cá tầm Việt Nam của đại gia Lê Anh Đức âm 51 tỷ đồng vốn chủ sở hữu sau khi mua lại hơn nghìn tỷ trái phiếu trước hạn

Cá tầm Việt Nam của đại gia Lê Anh Đức âm 51 tỷ đồng vốn chủ sở hữu sau khi mua lại hơn nghìn tỷ trái phiếu trước hạn

Nửa đầu năm 2023, CTCP Cá Tầm Việt Nam báo lãi 28 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu cuối kỳ lại âm 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vốn chủ sở hữu còn 163 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm trong bối cảnh trong kỳ doanh nghiệp đã mua lại toàn bộ số trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng trước hạn.

Theo dõi trên Youtube Chia sẻ qua Zalo