TAG

"ESG"

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)

Doanh nghiệp hướng đến tăng trưởng xanh: Thay đổi bắt nguồn từ đội ngũ quản trị

Theo bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIOD, quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững là một chìa khóa quan trọng để khơi nguồn tài chính xanh và tháo gỡ phần nào những khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận các nguồn vốn.

Tăng trưởng xanh là xu thế không thể đảo ngược của doanh nghiệp “Sẽ có sự dịch chuyển dòng vốn FDI giữa các tỉnh, thành phía Bắc”