Hải Phát Invest (HPX) làm ăn ra sao trước khi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch?

Năm 2022, Hải Phát Invest lỗ sau kiểm toán hơn 58 tỷ đồng nhưng đã có lãi trở lại trong nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng.

Cổ phiếu HPX của Công ty CP Đầu tư Hải Phát sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9 - Ảnh minh họa.
Cổ phiếu HPX của Công ty CP Đầu tư Hải Phát sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9 - Ảnh minh họa.

Kể từ ngày 18/9 tới đây, cổ phiếu HPX của Công ty CP Đầu tư Hải Phát sẽ bị đình chỉ giao dịch. Trước đó, cổ phiếu HPX đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2022. Sau khi đưa cổ phiếu HPX vào diện hạn chế giao dịch, HoSE cũng đã nhiều lần gửi công văn nhắc nhở Công ty CP Đầu tư Hải Phát về việc thực hiện công bố BCTC kiểm toán năm 2022, BCTC quý I và quý II/2023, BCTC soát xét bán niên năm 2023.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 8/2023, công ty mới công bố BCTC riêng kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính riêng quý I và quý II/2023. Đến ngày 5/9, công ty mới công bố báo cáo thường niên năm 2022 và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022, BCTC hợp nhất tự lập của quý I và II/2023. Ngày 10/9, công ty công bố BCTC riêng bán niên 2023 đã được soát xét và ngày 11/9, công bố BCTC hợp nhất bán niên soát xét.

Lợi nhuận năm 2022 giảm hơn 200 tỷ đồng sau kiểm toán

BCTC kiểm toán năm 2022 của Hải Phát Invest công bố cho thấy nhiều thay đổi so với báo cáo tự lập, trong đó đáng chú ý nhất là việc công ty chuyển từ lãi sang lỗ.

Sau kiểm toán năm 2022, doanh thu của công ty giảm 26% so với báo cáo tự lập, từ 1.635 tỷ đồng xuống 1.210 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chuyển thành âm 58,4 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán lãi 142,4 tỷ đồng.

Thay đổi lớn nhất chủ yếu là doanh thu sụt giảm dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 48,5% so với trước kiểm toán, về còn hơn 253 tỷ đồng.

Phía doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán là do một số khách hàng thay đổi mục tiêu đầu tư và đã thoả thuận với công ty để thanh lý hợp đồng đã mua hàng/nhận chuyển nhượng.

Với việc ghi nhận lỗ trong năm 2022, tính tới 31/12/2022, lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của Hải Phát Invest chỉ còn 154 tỷ đồng.

hpx1-7617.png

Sang nửa đầu năm 2023, hoạt động kinh doanh của công ty đã ghi nhận lãi trở lại. Theo BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu gần 896 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn cao đã khiến cho lợi nhuận gộp của công ty giảm 34,8% so với cùng kỳ, xuống 182 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 47,9% xuống 20,3%.

Dù lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ song bù lại chi phí tài chính của công ty cũng giảm 67,6% so với 6 tháng đầu năm ngoái, xuống 64 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đạt 71,2 tỷ đồng, tăng 35,5% so với nửa đầu năm ngoái. Ngoài ra, lợi nhuận khác của công ty cũng tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ lên 6,6 tỷ đồng. Nhờ đó, sau khi trừ thuế, công ty báo lãi sau thuế 57,2 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của công ty đạt 8.843 tỷ đồng, giảm 6,6% so với đầu năm. Trong đó khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với 3.394 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với đầu năm, kế đến là các khoản phải thu ngắn hạn với 2.560 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

hpx-3126.png
Nguồn: BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét của Hải Phát Invest

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối quý II/2023 là 5.329 tỷ đồng, giảm 11,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ và thuê nợ tài chính là 2.754 tỷ đồng, giảm gần 17% so với đầu năm.

Đến cuối quý II/2023, Hải Phát Invest đang có hơn 2.350 tỷ đồng nợ trái phiếu, trong đó có 699 tỷ đồng nợ trái phiếu ngắn hạn, 606 tỷ đồng nợ trái phiếu dài hạn đến hạn trả và 1.047 tỷ đồng nợ trái phiếu dài hạn.

Quảng cáo

Chậm trả lãi nhiều lô trái phiếu

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong khoảng thời gian từ năm 2017-2022, Hải Phát Invest đã phát hành 21 lô trái phiếu với tổng giá trị gần 5.700 tỷ đồng (tập trung chủ yếu vào năm 2021). Đến nay công ty đã tất toán phần lớn các lô trái phiếu và chỉ còn 7 lô trái phiếu lưu hành với tổng giá trị hơn 2.400 tỷ đồng, trong đó, công ty đã mua lại 327,5 tỷ đồng trong tổng giá trị 650 tỷ đồng của lô trái phiếu mã HPXH2124001 phát hành tháng 5/2021, đáo hạn vào tháng 5/2024.

Các lô trái phiếu còn lưu hành của Hải Phát Invest phần lớn đều đáo hạn vào năm 2024-2025, chỉ có hai lô trái phiếu HPXH2123008 (trị giá 250 tỷ đồng) và HPXH2123011 (450 tỷ đồng) sẽ đáo hạn vào tháng 10 và tháng 12 năm nay.

Đến nay, Hải Phát Invest vẫn chưa công bố báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay công ty đã nhiều lần chậm thanh toán lãi của một số lô trái phiếu, trong đó có hai lô trái phiếu HPXH2123008 và HPXH2123011 nói trên.

trai-phieu1-4695.png
Nguồn: HNX

Gần đây nhất, hồi tháng 5, Hải Phát Invest đã công bố nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu. Theo đó các trái chủ của Hải Phát Invest thông qua việc gia hạn thời gian khắc phục sự kiện vi phạm thanh toán lãi kỳ 6 của lô trái phiếu HPXH2123008 (từ ngày 28/1/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/4/20230) với tiến độ thanh toán lãi kỳ 6 thành hai đợt.

Thời gian thanh toán đợt 1 không chậm hơn ngày 30/5/2023, thanh toán 50% số tiền lãi phải trả kỳ 6. Thời gian thanh toán đợt 2 không chậm hơn ngày 30/6/2023, thanh toán 50% số tiền lãi phải trả kỳ 6 và toàn bộ lãi phát sinh.

Đáng chú ý, trái chủ, không yêu cầu áp dụng lãi quá hạn, lãi phạt trong thời gian chậm thanh toán lãi kỳ 6. Lãi suất áp dụng đối với số tiền chậm trả lãi kỳ 6 là 11%/năm tính từ ngày 28/4/2023 đến ngày thanh toán thực tế.

Một sự trùng hợp là lô trái phiếu HPXH2123008 nói trên của Hải Phát Invest phát hành ngày 28/10/2021, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào 28/10/2023 lại là lô trái phiếu phát hành với mục đích huy động tiền trả nợ. Lô trái phiếu này có giá trị 250 tỷ đồng, lãi suất cố định 11%/năm và trả lãi 3 tháng/lần, do 2 tổ chức và 9 cá nhân mua.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu này là để huy động tiền nhằm cơ cấu lại các khoản nợ và tăng quy mô hoạt động. Cụ thể là trả khoản nợ đến hạn 200 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ ngày 1/12/2017, đáo hạn vào ngày 1/12/2022 và hơn 22 tỷ đồng tiền lãi (tính đến 1/12/2021). Ngoài ra, để thanh toán các chi phí kinh doanh và các chi phí thường xuyên khác. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phiếu HPX (CTCP Đầu tư Hải Phát) thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Trước đó, Hải Phát Invest cũng đã chậm trả lãi hai lô trái phiếu. Trong đó, ngày 12/4/2023 là hạn thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 5 của mã trái phiếu HPXH2224001 cho 34 trái chủ.

Công ty cho biết đến hạn thanh toán lãi, công ty thanh toán đúng hạn cho 33/34 trái chủ, còn lại 1 trái chủ (không đề giá trị chậm thanh toán lãi), công ty và trái chủ có biên bản thống nhất về việc thanh toán đầy đủ tiền lãi trước ngày 20/4/2023.

Lý do về việc chậm thanh toán là do thị trường bất động sản gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho bất động sản bị siết chặt, thanh toán giảm làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu từ các dự án của Công ty nên đến ngày 12/4/2023, công ty chưa thể thu xếp đủ số tiền lãi trả cho trái chủ.

Lô trái phiếu mã HPXH2224001 được Hải Phát Invest phát hành ngày 12/1/2022, đáo hạn ngày 12/1/2024, mệnh giá 350 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm.

Trước đó nữa, với lý do thị trường bất động sản gặp khó khăn do nguồn tín dụng bị siết chặt, thanh khoản giảm khiến dòng tiền thu từ các dự án của công ty bị ảnh hưởng, Hải Phát Invest đã chưa thể thu xếp đủ số tiền để trả đủ tiền lãi cho 31 trái chủ của lô trái phiếu HPXH2123011.

Công ty cho biết ngày 24/3/2023 là kỳ tính lãi thứ 5 của mã trái phiếu HPXH2123011 cho 31 trái chủ. Tuy nhiên, tới hạn thanh toán, công ty mới thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 29/31 trái chủ. 2 trái chủ còn lại công ty đã thống nhất thanh toán tiền lãi sau ngày 31/3/2023.

Trong thông báo sau đó, công ty cho biết từ ngày 30/3-4/4/2023 đã thanh toán đầy đủ tiền lãi cho 2 trái chủ còn lại và kết thúc thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 của mã trái phiếu HPXH2123011.

Theo HNX, trái phiếu mã HPXH2123011 được phát hành ngày 24/12/2021, kỳ hạn 24 tháng (đáo hạn 24/12/2023) với mệnh giá 450 tỷ đồng và lãi suất 10%/năm.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh Copy

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Cổ phiếu "họ" Viettel hết thời đi ngược thị trường, VGI và VTP rủ nhau “nằm sàn”

Nếu như cách đây hơn một tháng, ngay cả khi VN-Index giảm hàng chục điểm, nhóm cổ phiếu "họ" Viettel vẫn bứt phá mạnh và tiếp tục phá đỉnh lịch sử thì nay nhóm cổ phiếu này lại giảm mạnh hơn thị trường chung.

Viettel Post (VTP) chào sàn HoSE ngày 12/3, giá tham chiếu 65.400 đồng/cổ phiếu Viettel Construction (CTR) báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận kỷ lục năm 2023

Sacombank chuyển đổi một số dịch vụ SMS sang Sacombank Pay đối với khách hàng cá nhân

Từ ngày 1/8/2024, Sacombank chuyển đổi một số dịch vụ, thông báo SMS sang Sacombank Pay đối với khách hàng cá nhân, chủ yếu là các dịch vụ đóng/mở khóa thẻ, đăng ký trả góp 0% và các thông báo như gia hạn thẻ, thông báo giao dịch bị lỗi, quà tặng điện tử.

Sacombank được bình chọn là Ngân hàng sáng tạo và kinh doanh hiệu quả? Hoàn/tặng tiền khi chi tiêu du lịch, giải trí qua Sacombank Pay

Con gái chủ tịch Phát Đạt (PDR) không bán cổ phiếu như đã đăng ký

Bà Nguyễn Thị Minh Thư, con gái ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt không bán cổ phiếu PDR nào trên tổng số gần 1,1 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó.

Phát Đạt (PDR) muốn kiếm 1.340 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp, bằng 1/3 giá trên sàn Phát Đạt đưa dư nợ trái phiếu về 0

Tập đoàn Cao su ước lãi trước thuế quý II tăng 27%

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) dự kiến doanh thu quý II đạt 5.507 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 1.131 tỷ đồng, tăng 29% và 27% so với cùng kỳ 2023.

Thời tiết bất lợi khiến nguồn cung khan hiếm và giá dầu tăng đẩy giá cao su tự nhiên tăng cao Giá cao su thế giới tăng 9 phiên liên tiếp đạt “đỉnh” 13 năm

Bán bóng đèn và phích nước, Rạng Đông thu lãi hơn 1,8 tỷ đồng mỗi ngày

6 tháng đầu năm 2024, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ghi nhận doanh thu đạt 4.950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 332 tỷ đồng, tương ứng tăng 35,2% và 13,3% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, mỗi ngày doanh nghiệp này thu lãi khoảng 1,84 tỷ đồng.

Nhờ ưu đãi thuế, Rạng Đông báo lãi sau thuế tăng mạnh CEO VNG thu gần 1.000 tỷ đồng từ bán cổ phiếu VNZ, Chủ tịch Rạng Đông Holding giảm sở hữu về 45% vốn

Ông Phạm Danh Khôi xin từ nhiệm mọi chức vụ tại Đất Xanh Services (DXS)

Trước khi từ nhiệm, ông Phạm Danh Khôi từng giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

Giữ đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu Gần 70% doanh nghiệp EuroCham lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn

Coteccons phải trả hàng chục tỷ cho công ty liên quan ông Nguyễn Bá Dương

Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã CTD) cho biết đã nhận quyết định của Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh liên quan tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán với Công ty TNHH Boho Decor. Kết quả, Coteccons phải thanh toán gần 22 tỷ đồng cho doanh nghiệp này.

Coteccons ghi nhận hơn 600 tỷ đồng nợ xấu từ Tân Hoàng Minh và Saigon Glory

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn báo lãi kỷ lục, thu 10 đồng lãi ròng 7 đồng

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn báo lãi sau thuế kỷ lục 190 tỷ đồng trong quý II/2024 giữa bối cảnh Vietnam Airlines ước tính có lãi quý thứ 2 liên tiếp và Bamboo Airways dự kiến giảm lỗ.

Người dân không còn "đi du lịch bằng mọi giá", cổ phiếu các hãng hàng không sẽ ra sao? Forbes bất ngờ điểm danh các hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2024