Đến cuối năm 2023, Việt Nam nợ nước ngoài 3,8 triệu tỷ đồng

Theo báo cáo sơ kết giai đoạn 2021-2023 của Bộ Tài chính, đến cuối năm 2023, nợ Chính phủ khoảng 3,7 triệu tỷ đồng, tương đương 36-37% GDP, trong đó nợ trong nước chiếm 73% dư nợ Chính phủ. Nợ nước ngoài là 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 37- 38% GDP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đến cuối năm 2023, Việt Nam nợ nước ngoài 3,8 triệu tỷ đồng

Đến cuối năm 2023, nợ nước ngoài của Việt Nam khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, khoảng 37- 38% GDP, tương đương với mức 38,1% GDP năm 2021 (ảnh minh họa)

Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và tình hình vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 gửi tới Quốc hội, Bộ Tài chính nhận định giai đoạn 2021 – 2023, công tác huy động, trả nợ công, các chỉ tiêu an toàn nợ công, hạn mức vay và bảo lãnh Chính phủ, vay nợ chính quyền địa phương đều thực hiện đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội.

Tổng mức vay của Chính phủ khoảng 1,317 triệu tỷ đồng (đạt 42,9% kế hoạch), trong đó vay của ngân sách trung ương khoảng 1,279 triệu tỷ đồng (đạt 44,1% kế hoạch). Vay của Chính phủ chủ yếu huy động với kỳ hạn dài (kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu chính phủ giai đoạn 2021-2023 từ 12,6-13,92 năm, đảm bảo mục tiêu 9-11 năm); lãi suất ưu đãi và tập trung vào vốn vay trong nước.

Trả nợ thực hiện theo đúng cam kết, trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 906,7 nghìn tỷ đồng (đạt 53,3% kế hoạch).

Theo báo cáo, đến cuối năm 2023, nợ công được kiểm soát trong giới hạn an toàn. Cụ thể, nợ công khoảng 4 triệu tỷ đồng, khoảng 39-40% GDP, giảm từ mức 42,7% GDP năm 2021.

Nợ Chính phủ khoảng 3,7 triệu tỷ đồng, khoảng 36-37% GDP, giảm từ mức 38,7% GDP năm 2021. Về cơ cấu nợ của Chính phủ, đến cuối 2023, nợ trong nước chiếm 73% dư nợ Chính phủ, tăng từ mức 67% năm 2021.

Nợ nước ngoài của Việt Nam khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 37- 38% GDP, tương đương với mức 38,1% GDP năm 2021. Trong cơ cấu dư nợ nước ngoài của quốc gia, nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng tăng từ mức 61,4% năm 2021 lên 70,7% năm 2023, nợ Chính phủ và Chính phủ bảo lãnh vay nước ngoài giảm từ mức 38,6% năm 2021 xuống 29,3% năm 2023.

Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản cho vay lại)/Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 20-21%, giảm nhẹ so với mức 21,5% năm 2021.

Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia (không bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc ngắn hạn dưới 12 tháng)/Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ khoảng 7-8%, tăng so với mức 6,2% năm 2021 do trong điều kiện thị trường tài chính toàn cầu thắt chặt, lãi suất tăng cao, các doanh nghiệp ít vay mới, chủ yếu trả nợ.

Đối với kế hoạch ngân sách 3 năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tổng thu ngân sách khoảng 5 triệu tỷ đồng. Tổng chi ngân sách khoảng 5,9 triệu tỷ đồng, trong đó, tổng nguồn dự toán chi đầu tư phát triển lũy kế 3 năm trên 1,7 triệu tỷ đồng.

Với mức thu - chi này, bội chi ngân sách bình quân 3 năm là 3,4% GDP, trong phạm vi Quốc hội phê duyệt.

Về giải pháp chủ yếu hoàn thành kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm 2021-2025, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị cần quán triệt quan điểm, đường lối, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến tài chính ngân sách và nợ công của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, Bộ trưởng cho rằng, cần chủ động triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ để khắc phục các tồn tại đã nêu liên quan đến huy động vốn vay cho ngân sách nhà nước, giải ngân chậm vốn vay ODA và ưu đãi, mô hình quản lý nợ công và tăng cường công tác quản lý nợ của chính quyền địa phương.

Trong tổ chức thực hiện các năm 2024-2025, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan để tiếp tục thực hiện, phấn đấu cao nhất các chỉ tiêu trên, cũng như một số chỉ tiêu khác như giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trong tổng thu ngân sách nhà nước, giảm số lượng và giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, cần đẩy mạnh hoàn thiện thể chế. Rà soát, tổng kết thực hiện Luật ngân sách nhà nước. Nghiên cứu xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều luật liên quan đầu tư, ngân sách.. .để xử lý vướng mắc giữa các Luật. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp chính sách về thu ngân sách nhà nước; chính sách về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực cho quốc phòng, an ninh, chính sách an sinh xã hội, lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước;... Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Rà soát lại hệ thống các quy định về tỷ lệ chi ngân sách nhà nước đối với một số lĩnh vực như khoa học và công nghệ, giáo dục-đào tạo và dạy nghề, bảo vệ môi trường... phù hợp với thực tiễn quản lý, yêu cầu phát triển của đất nước. Tiếp tục triển khai thực chất việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị; rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về dự kiến khả năng thực hiện trong 5 năm 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, các chỉ tiêu cụ thể về thu, chi và cân đối ngân sách nhà nước vẫn đang theo tiến độ kế hoạch tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; một số chỉ tiêu khả năng khó đạt theo mục tiêu kế hoạch, gồm: tỷ trọng thu nội địa bình quân trong tổng thu ngân sách nhà nước; chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngoài nước và chi đầu tư phát triển từ nguồn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

Theo tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Cùng chuyên mục Chính sách

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 12/2023

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 12/2023

Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế; Sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình qua Tổng đài... là những chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 12/2023.

Các đối tác cam kết hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD để chuyển đổi năng lượng ING: FED sẽ cắt giảm lãi suất 6 lần trong năm 2024
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu theo từng lần bán ngay trong tháng 12/2023

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu theo từng lần bán ngay trong tháng 12/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Làng giềng của Việt Nam trở thành thị trường xe điện hấp dẫn nhất Đông Nam Á: Thu hút hơn 1,4 tỷ USD đầu tư, hơn 10 hãng ô tô chuẩn bị đặt chân Bật tăng 8,9% trong 1 tháng, S&P 500 khiến phe hoài nghi Phố Wall ngỡ ngàng
Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sau 22,5 ngày làm việc

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sau 22,5 ngày làm việc

Sáng nay (ngày 29/11), sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao; Quốc hội đã họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Đại biểu Quốc hội: Cần nâng mức đặt cọc đấu giá đất lên hơn 20% Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi): Chốt không quy định thời hạn sở hữu chung cư
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu Quốc hội: Cần nâng mức đặt cọc đấu giá đất lên hơn 20%

Đối với mức tiền đặt trước để tham gia đấu giá tài sản, đặc biệt là đấu giá đất, đại biểu Quốc hội cho rằng có thể xem xét mức tối đa lên hơn 20% giá khởi điểm để minh bạch hóa và ngăn chặn tình trạng bỏ cọc.

Chuẩn bị đấu giá 10 thửa đất gần sân bay Nội Bài, giá khởi điểm từ 23 triệu đồng/m2 Một quận của Hà Nội chuẩn bị đấu giá 16 lô đất, giá khởi điểm thấp nhất 159,1 triệu đồng/m2
Yêu cầu địa phương báo cáo thưởng Tết năm 2024 trước ngày 25/12

Yêu cầu địa phương báo cáo thưởng Tết năm 2024 trước ngày 25/12

Các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo số liệu về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2023; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024; gửi số liệu về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 25/12.

Lại "nóng" giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2024
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã chính thức được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025

Thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), quy định tiền đặt cọc không quá 5%

Sáng nay (28/11), với 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành (465 ý kiến), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã chính thức được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, bảo đảm đồng bộ về chính sách với dự thảo Luật Nhà ở.

Dòng tiền đang chuẩn bị đổ mạnh vào lĩnh vực bất động sản?
Quốc hội chốt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được xây nhà ở xã hội; không quy định thời hạn sở hữu chung cư

Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi): Chốt không quy định thời hạn sở hữu chung cư

Sáng nay ( ngày 27/11), với 423 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 85,63%), Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), có hiêu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Quốc hội chốt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6,0-6,5% Quốc hội chốt bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 là gần 400.000 tỷ đồng
Đề xuất giá điện bậc thang mức cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh, rút xuống còn 5 bậc

Đề xuất giá điện bậc thang mức cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh, rút xuống còn 5 bậc

Dự kiến biểu giá điện mới gồm 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay với bậc thấp nhất từ 0-100 kWh, cao nhất từ 701 kWh trở lên. Trong đó, giá điện bậc 5 (cho kWh từ 701 trở lên) được đề xuất là 3.612,22 đồng/kWh.

Giá điện tăng thêm 4,5%, lợi nhuận nhóm thép, xi măng có thể giảm hơn 20% Giá điện tăng 4,5% giúp doanh thu của EVN tăng thêm 3.200 tỷ đồng trong năm 2023
Nghị định số 80/2023/NĐ-CP bổ sung các quy định, biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hơn đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Theo quy định mới, giá xăng dầu cơ sở sẽ được tính thế nào?

Nhiều quy định mới về thời gian điều hành giá, công thức tính giá cơ sở, thu hồi giấy phép kinh doanh, siết quản lý quỹ bình ổn,... vừa được Chính phủ đưa ra tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, kiểm soát chỉ số giá CPI và hài hòa lợi ích các bên.

Xuất hiện hai "cá mập" mạnh tay gom hàng, dầu Nga bất ngờ đắt hàng trở lại, xuất khẩu lập kỷ lục trong tháng 10 "Trả điểm quá tay" sau phiên đáo hạn phái sinh, dòng tiền đẩy mạnh hoạt động lướt sóng
Tăng trưởng xanh là xu thế không thể đảo ngược của doanh nghiệp

Tăng trưởng xanh là xu thế không thể đảo ngược của doanh nghiệp

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững có quan hệ hữu cơ, mật thiết với nhau, vừa là quan điểm vừa là mục tiêu xuyên suốt trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm.

FMO đầu tư gói tín dụng 90 triệu USD cùng LTG phát triển nông nghiệp xanh bền vững Diễn biến mới về điều kiện chuyển nhượng tại Gem Sky World của Đất Xanh
Tín dụng bất động sản chiếm 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế

Tín dụng bất động sản chiếm 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế

Đến 30/9/2023, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS của các TCTD đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với 31/12/2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế, trong đó: Tín dụng tập trung vào mục đích tiêu dùng/tự sử dụng chiếm 64% và dư nợ đối với hoạt động kinh doanh BĐS chiếm tỷ trọng 36% dư nợ tín dụng lĩnh vực BĐS.

Xuất khẩu hồ tiêu năm 2023 sẽ đạt 250.000 tấn, tồn kho chuyển sang 2024 đạt mức thấp nhất trong nhiều năm Giảm giá mạnh, doanh số bán Hyundai Tucson và Santa Fe tăng gấp đôi trong tháng 10
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ảnh: Quốc hội.

Áp thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam có thể tăng nguồn thu ngân sách và hạn chế hiện tượng trốn thuế

Theo Chính phủ, việc áp thuế này sẽ mang lại cho Việt Nam cơ hội mới, như tăng nguồn thu ngân sách từ phần thu thuế bổ sung, và hạn chế hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá.

NHNN ngừng phát hành tín phiếu, bơm trả hệ thống ngân hàng lượng lớn thanh khoản Tốc độ tăng GDP 2023 không đạt, Thủ tướng lý giải nguyên nhân và giải pháp
Quốc hội chốt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6,0-6,5%

Quốc hội chốt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6,0-6,5%

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 vào chiều 9/11 với 447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 90,49%).

Quốc hội chốt bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 là gần 400.000 tỷ đồng Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ cần thêm công cụ để ổn định tỷ giá?
Quốc hội chốt bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 là gần 400.000 tỷ đồng

Quốc hội chốt bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 là gần 400.000 tỷ đồng

Với 466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,33%), sáng nay (ngày 10/11), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó, quyết nghị mức bội chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) là 399.400 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Việt Nam trở lại danh sách giám sát về ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước nói gì? Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ cần thêm công cụ để ổn định tỷ giá?
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm - Ảnh: Quốc hội.

Tốc độ tăng GDP 2023 không đạt, Thủ tướng lý giải nguyên nhân và giải pháp

Theo Thủ tướng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tốc độ tăng GDP dự kiến không đạt kế hoạch đề ra do tác động, ảnh hưởng nặng nề từ bên ngoài và những hạn chế, bất cập từ bên trong, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan thực hiện giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam Bộ trưởng Giao thông Vận tải: Việc triển khai các tuyến cao tốc thực hiện theo kiểu “vừa chạy vừa xếp hàng”