10 điểm mới của Luật Đất đai và tác động đến người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế

Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án Luật rất quan trọng, liên quan đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh; tác động đến hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
10 điểm mới của Luật Đất đai và tác động đến người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế

TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa công bố báo cáo đánh giá nhanh Tác động của Luật Đất đai sửa đổi (2024), chỉ ra 10 điểm mới của Luật Đất đai và tác động đến người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thứ nhất, định giá đất theo nguyên tắc thị trường: Luật Đất đai sửa đổi sẽ bỏ khung giá đất (hiện nay đang được ban hành 5 năm 1 lần), thay bằng bảng giá đất được công bố hằng năm từ ngày 1/1/2026; chuẩn hóa 4 phương pháp định giá đất bao gồm: phương pháp so sánh; phương pháp thu nhập; phương pháp thặng dư; phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; đồng thời xác định rõ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở quốc gia về giá là nguồn thông tin đầu vào được ưu tiên khi sử dụng để định giá đất.

Đây là điểm mới quan trọng, tạo điều kiện để định giá đất sát với giá thị trường, tháo gỡ bất cập lâu nay về xác định giá đất (nhất là hiện tượng hai giá), làm cơ sở cho các mục đích khác nhau như thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, xác định giá bất động sản, tính toán chi phí - hiệu quả đầu tư dự án, quy định rõ trách nhiệm các bên liên quan… Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp và chủ đầu tư, việc áp dụng bảng giá đất sát với giá thị trường hơn có thể làm tăng chi phí sử dụng đất. Đồng thời, việc xây dựng bảng giá đất hằng năm giúp cho giá đất tiệm cận thị trường song cũng sẽ làm tăng áp lực về nguồn nhân lực, công nghệ, trách nhiệm đối với địa phương. Theo đó, khâu hướng dẫn triển khai thực hiện phù hợp, khả thi và kịp thời và giám sát thực hiện là rất quan trọng, trong đó cần xác định rõ các nguồn thông tin, dữ liệu đầu vào, thứ tự ưu tiên và trách nhiệm xác định giá đất, cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai…

Thứ hai, mở rộng đối tượng sử dụng đất, tăng cơ hội tiếp cận, sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai: Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài chính thức là đối tượng sử dụng đất và được hưởng tương đối đầy đủ các quyền như công dân Việt Nam (riêng quyền thế chấp thì chỉ giới hạn là thế chấp tại các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động tại Việt Nam); đồng thời bổ sung một số quyền lợi đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài như được nhận chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp (KCN), khu công nghệ cao; được khuyến khích đầu tư hạ tầng trong khu công nghệ cao và mục đích phát triển khoa học, công nghệ...v.v.

Đây là bước tiến quan trọng của Luật đất đai sửa đổi, tạo sự thống nhất với Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật nhà ở sửa đổi, góp phần tăng cơ hội tiếp cận, sở hữu, sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, đồng thời góp phần thu hút kiều hối, đầu tư của kiều bào ở nước ngoài cho phát triển kinh doanh bất động sản và nền kinh tế.

Thứ ba, mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, cho phép tích tụ đất đai: Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp được mở rộng lên tới 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất; cho phép tích tụ, tập trung đất nông nghiệp thông qua chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn, thuê, hợp tác kinh doanh quyền sử dụng đất. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân ứng dụng khoa học công nghệ để sử dụng hiệu quả quỹ đất đã tích tụ, góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững hơn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả chiến lược quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, quy định rõ các trường hợp thu hồi đất gắn với đảm bảo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Luật Đất đai sửa đổi quy định chỉ thu hồi đất trong trường hợp thực sự cần thiết vì lợi ích quốc gia, công cộng (31 trường hợp, ngoài ra còn có điều khoản "quét" sẽ do Quốc hội quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn), đồng thời Luật cũng đã qui định rõ trách nhiệm phải hoàn thành phê duyệt và bố trí tái định cư trước khi có quyết định thu hồi đất, đảm bảo cho người có đất bị thu hồi có điều kiện sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn (chỗ ở, việc làm, thu nhập...).

Đây là quy định góp phần đã thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW (2022), đảm bảo công khai, minh bạch và khắc phục tình trạng thu hồi đất tràn lan, hạn chế các tiêu cực, sai phạm trong thực tiễn; đồng thời thúc đẩy cơ chế tự thỏa thuận về quyền sử dụng đất giữa chủ đầu tư và người sử dụng đất (với giá đất kỳ vọng sát với thị trường hơn) sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp về nhà ở, phát triển kinh doanh. Với các dự án BĐS có sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có quy mô lớn, việc hỗ trợ thu hồi đất của Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (đặc biệt các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm) đầu tư vào các loại hình bất động sản này vừa góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư vừa nâng cao chất lượng đời sống xã hội (đặc biệt vùng nông thôn, miền núi, khu vực tốc độ đô thị hóa chậm, hạ tầng kém phát triển). Cùng với đó, một số vướng mắc như trường hợp chỉ đạt được thỏa thuận khoảng 80%, hy vọng sẽ được tháo gỡ dưới dạng có sự can thiệp, hỗ trợ phù hợp của Nhà nước, hay qui định giới hạn loại đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phải là đất ở hoặc đất ở và đất khác sẽ được thí điểm khi thực thi Luật đất đai mới này.

Thứ năm, cho phép linh hoạt trả tiền thuê đất một lần hay hằng năm: Điều 30 Luật Đất đai 2024 quy định cá nhân, doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất có thể linh hoạt lựa chọn việc trả tiền thuê đất 1 lần hay hằng năm… Đây là điều kiện thuận lợi, tạo sự linh hoạt trong cân đối, phân bổ vốn của cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư. Đối với các dự án bất động sản (khu đô thị hỗn hợp, khu dân cư nông thôn, dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; bất động sản khu công nghiệp, bất động sản du lịch, bất động sản văn phòng, nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân...), việc trả tiền thuê đất hằng năm có thể kỳ vọng sẽ giúp chi phí đầu tư ban đầu giảm; từ đó, góp phần giảm giá nhà, tác động tích cực đến lực cầu thị trường bất động sản.

Việc tạo điều kiện linh hoạt trong phân bổ chi phí về đất đai kết hợp với ưu đãi về tài chính (tiền thuê đất), nguồn vốn với các dự án có tính thương mại không cao như nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân... là điều kiện quan trọng, cấp thiết để giải quyết vấn đề nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc trả tiền hằng năm cũng có thể rủi ro cho người mua bất động sản và ngân sách nhà nước nếu chủ đầu tư phá sản, mất khả năng thanh toán. Ngoài ra, tính bền vững, khả thi của nguồn vốn cho nhà ở phù hợp với túi tiền, nhà ở xã hội cũng cần phải tính đến lâu dài.

Thứ sáu, cụ thể hóa khâu quy hoạch và đẩy mạnh phân cấp ủy quyền về quản lý nhà nước về đất đai: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được lập đồng thời; quy hoạch cao hơn có thể được phê duyệt trước hoặc đồng thời, đảm bảo tính đồng bộ và rút ngắn thời gian trong quá trình lập quy hoạch đất đai. Đẩy mạnh phân cấp ủy quyền về quản lý đất đai theo hướng tăng tính chủ động của UBND, HĐND cấp tỉnh, huyện trong việc phê duyệt quy hoạch; ban hành bảng giá đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh mục dự án, diện tích đất đấu giá, đấu thầu; ban hành tiêu chí quyết định thực hiện đấu thầu, dự án thu hồi đất, dự án tái định cư, bồi thường cho người có đất bị thu hồi; giảm thủ tục hành chính, giảm đầu mối trung gian trong giao đất, cho thuê đất tại khu kinh tế, khu công nghệ cao, cảng hàng không; nâng cao vai trò của tổ chức phát triển quỹ đất trong việc tạo lập, phát triển, quản lý khai thác quỹ đất tại các địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai...

Tuy nhiên, vẫn cần có hướng dẫn, quy định rõ về mô hình hoạt động, cơ chế huy động các nguồn tài chính cơ chế phối hợp của tổ chức phát triển đất với các cơ quan, đơn vị chức năng của trung ương và địa phương. Việc phân cấp ủy quyền cần gắn với năng lực tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát sau này.

Thứ bảy, quy định chi tiết thông tin, dữ liệu đất đai và trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về đất đai: Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai) là thông tin đầu vào quan trọng, chuẩn xác cho các phương pháp định giá đất; việc quản lý, khai thác và đảm bảo bảo sự liên thông giữa cơ sở thông tin, dữ liệu quốc gia về đất đai và thị trường đất đai, BĐS sẽ tạo điều kiện phát triển dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử về đất đai đồng thời đảm bảo việc khai thác dữ liệu về đất đai của doanh nghiệp, nhân dân được an toàn, hiệu quả, minh bạch.

Thứ tám, bổ sung các điều kiện kinh doanh và chế tài để tăng hiệu lực thực thi của Luật Đất đai sửa đổi: Các điều kiện chặt chẽ khi thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất (phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có tranh chấp, không bị áp dụng các biện pháp đảm đảm thi hành án, không chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trong thời hạn sử dụng đất, không bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp, phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan quản lý, TCTD khác) và chuyển nhượng quyền sử dụng đất (phải nộp lại số tiền được miễn, giảm; cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa quá hạn mức phải thành lập doanh nghiệp....). Đồng thời, bổ sung thêm các chế tài như bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án không/chậm đưa đất vào sử dụng, bị thu hồi đất nếu không thực hiện nghĩa vụ tài chính... và các hành vi bị nghiêm cấm như vi phạm chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; giao dịch về quyền sử dụng đất không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; không cung cấp thông tin/cung cấp thông tin không chính xác, không đúng hạn…

Các quy định điều kiện chặt chẽ hơn trong lĩnh vực đất đai sẽ góp phần hạn chế các vi phạm phát sinh, tránh tiêu cực khi hưởng ưu đãi của Nhà nước, tạo sự minh bạch, lành mạnh, bền vững cho thị trường đất đai, bất động sản, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro cho hệ thống ngân hàng khi phát triển tín dụng bất động sản.

Thứ chín, các quy định chuyển tiếp linh hoạt góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn đọng cho người dân, tổ chức trong khai thác, sử dụng đất đai: về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (đã phê duyệt quy hoạch 2021-2030 thì tiếp tục thực hiện đến hết kỳ quy hoạch); về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất (ưu tiên áp dụng giá đất tái định cư cao hơn, có lợi hơn cho người có đất bị thu hồi); về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (chỉ phải thuê đất đối với phần đất nông nghiệp vượt hạn mức; dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thì được giao đất mà không phải đấu giá, đấu thầu lại; đã nhận chuyển nhượng dự án trong khu kinh tế, khu công nghệ cao trước ngày 1/7/2014 thì được tiếp tục sử dụng đất, không phải thuê đất); về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nhà nước có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả người dân; giấy chứng nhận cũ vẫn có hiệu lực); tài chính đất đai (được tiếp tục áp dụng bảng giá đất hiện hành đến hết ngày 31/12/2025; được điều chỉnh bảng giá đất phù hợp với tình hình thực tế).

Thứ mười, hiệu lực sớm đối với một số nội dung và giao Chính phủ quy định chi tiết hơn, tăng hiệu lực thực thi: Luật cho phép áp dụng từ 1/4/2024 (sớm hơn hiệu lực chung 8 tháng) một số quy định quan trọng của Luật Đất đai như định giá đất; sử dụng đất để thực hiện hoạt động lấn biển (Điều 190), đồng thời các dự án lấn biển đã được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực sẽ được tiếp tục thực hiện mà không cần đấu giá, đấu thầu; về quản lý, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phù hợp với quy định Luật lâm nghiệp, góp phần bảo tồn rừng tự nhiên (Điều 248). Việc giao Chính phủ quy định chi tiết hơn khoảng 65 nội dung của Luật (trong đó có nhiều Nghị định, Thông tư đã và đang được chuẩn bị và sớm ban hành như Nghị định về giá đất, Nghị định lấn biển…) sẽ giúp Luật sớm đi vào cuộc sống, việc triển khai thực hiện đầy đủ, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn

Cùng chuyên mục Chính sách

Siết quản lý thuế với thương mại điện tử: Cấm xuất cảnh người bán hàng online không nộp thuế

Siết quản lý thuế với thương mại điện tử: Cấm xuất cảnh người bán hàng online không nộp thuế

Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục siết quản lý thu thuế từ thương mại điện tử. Những người bán hàng online nợ thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế có thể bị công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và cấm xuất cảnh.

Quy định mới nhất về tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất theo Luật đất đai 2024 Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
Quy định mới nhất về tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất theo Luật đất đai 2024

Quy định mới nhất về tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất theo Luật đất đai 2024

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần; trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thu nhập chịu thuế tính theo giá đất trong bảng giá đất.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân Nợ thuế 1.300 tỷ, chủ đầu tư dự án "đất vàng" 8.320m2 tại Tp.HCM bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan
Ảnh minh hoạ

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Mới đây, Chính Phủ đã có Chỉ thị yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân để có thể kịp thời hỗ trợ cho người dân.

Miễn thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khởi nghiệp Sụt giảm hơn một nửa, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Vĩnh Hoàn mất mốc 1.000 tỷ đồng
Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Int

Thủ tướng chỉ đạo nóng về cao tốc 2 làn xe

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ, nhất là đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe.

Thành lập Tổ công tác triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam HHV chốt phương án phát hành tăng vốn lên 4.416 tỷ, vừa trúng thầu cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh 14.300 tỷ sẽ khởi công ngay 1/1/2024
Quyết định số 179/QĐ-TTg đặt mục tiêu dến năm 2030, khoảng 350.000 hộ nghèo sẽ được hỗ trợ nhà ở (ảnh minh họa)

Hoàn thành hệ thống thông tin quản lý nhà ở và thị trường bất động sản vào năm 2025

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 179/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Trung Quốc hạ mạnh lãi suất cho vay thế chấp kỳ hạn 5 năm nhằm hỗ trợ ngành bất động sản Thanh khoản trên thị trường bất động sản phục hồi giúp tăng trưởng tín dụng được cải thiện
Thành lập Tổ công tác triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Thành lập Tổ công tác triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Một trong những nội dung được nêu trong thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải: Việc triển khai các tuyến cao tốc thực hiện theo kiểu “vừa chạy vừa xếp hàng” Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: “Chúng tôi tự tin đủ sức làm cao tốc 20.000 tỷ”
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương trình Nghị định về kinh doanh xăng dầu trong tháng 3/2024 (ảnh minh họa)

Bộ Công thương khẩn trương trình Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trong tháng 3

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu trong tháng 3/2024.

Mùng 6 Tết, giá xăng tăng mạnh hơn 700 đồng/lít, RON95 sát 24.000 đồng/lít Không phải các "ông vua" dầu mỏ, vì sao thị trường này mới là nơi Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất?
Kế hoạch mới nhất của Tp.HCM về việc cấp sổ hồng cho hàng ngàn căn nhà trong năm 2024

Kế hoạch mới nhất của Tp.HCM về việc cấp sổ hồng cho hàng ngàn căn nhà trong năm 2024

Trước khi Kế hoạch 3981 ban hành, tại Tp.HCM còn 81.085 căn nhà tại 335 dự án nhà ở thương mại chưa được cấp sổ hồng. Sau khi có kế hoạch, công tác này đã được đẩy nhanh và hết năm 2023 có hơn 22.000 căn nhà được cấp sổ hồng.

Môi giới bất động sản vượt bão: Linh hoạt thì cơ hội giai đoạn nào cũng có! Kỳ vọng nào cho thị trường bất động sản châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2024?
2024 là năm doanh nghiệp thích nghi với những thay đổi

2024 là năm doanh nghiệp thích nghi với những thay đổi

Theo nhận định của FiinRatings, năm 2024 sẽ là năm bản lề trước khi các bộ luật của các ngành kinh tế trọng điểm có hiệu lực, và sẽ là năm cảm nhận tác động các chính sách tài khoá và tiền tệ. Hiệu ứng lan toả của chính sách tài khoá, cùng với sự hỗ trợ của mặt bằng lãi suất ở mức thấp là cơ sở để kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục và cải thiện.

10 điểm mới của Luật Đất đai và tác động đến người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - Ảnh: Media Quốc hội

Kỳ họp tạo động lực mới

Năm 2023, kinh tế Việt Nam đã dần phục hồi, nhưng vẫn còn bộn bề khó khăn, thách thức với người dân, doanh nghiệp, cần những quyết sách kịp thời để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Giữa bối cảnh đó, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã “hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay” trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)
Chính sách tiền tệ 2024: Kỳ vọng giảm lãi suất cho vay dù đang ở mức thấp kỷ lục

Chính sách tiền tệ 2024: Kỳ vọng giảm lãi suất cho vay dù đang ở mức thấp kỷ lục

“Hiện lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại với các giao dịch mới phát sinh là 3,9%/năm; còn lãi suất cho vay bình quân cho các giao dịch mới phát sinh là 6,7%/năm. Đây là mức thấp kỷ lục nhiều năm qua nhưng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn mong muốn các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất cho vay trong năm 2024”, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước chia sẻ.

Hầu hết ngân hàng có nợ xấu "phình to" so với đầu năm Hoạt động chốt lời của nhóm ngân hàng ít gây ra xáo trộn điểm số
NHNN khẳng định: Thông tư 22 không cấm thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

NHNN khẳng định: Thông tư 22 không cấm thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng Nhà nước khẳng định Thông tư 22 vừa được ban hành không hạn chế quyền của người mua nhà ở hình thành trong tương lai và cũng không trái với các quy định hiện hành.

Một phân khúc bất động sản 'hao sức' cả năm nhưng không thu lại kết quả như mong đợi Kỳ vọng nào cho thị trường bất động sản châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2024?
Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất phương án tăng lương tối thiểu năm 2024

Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa gửi báo cáo tới Chính phủ về việc xem xét mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 do Hội đồng đề xuất là 6%, tương ứng mức tăng từ 200.000 - 280.000 đồng tùy theo từng vùng.

“Dòng tiền mạnh mẽ sau kỳ nghỉ lễ thúc đẩy các chỉ số chứng khoán đi lên” Miễn thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khởi nghiệp
Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khởi nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 11/2024/NĐ-CP quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Sabeco báo lãi sau thuế giảm 23%, thu gần 1.400 tỷ đồng lãi tiền gửi trong năm 2023 MWG báo lãi sau thuế giảm 96%, mức thấp nhất trong 11 năm
Ảnh minh hoạ

Đẩy mạnh chế biến sâu, tập trung khâu nuôi giúp ngành tôm nâng sức cạnh tranh

Đầu năm 2024, căng thẳng Biển Đỏ, giá cước vận tải tăng vọt, khiến ngành tôm đối mặt nhiều khó khăn. Tuy vậy, VASEP vẫn đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2023.

Xuất khẩu thủy sản đặt mục tiêu kim ngạch khiêm tốn với 9 tỷ USD trong năm 2024 Cước vận tải đi Mỹ, EU tăng mạnh, thách thức mới cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez

15 doanh nghiệp bán dẫn Mỹ sẵn sàng đầu tư 8 tỷ USD vào Việt Nam

Nhiều công ty bán dẫn Mỹ coi Việt Nam là điểm đến đầu tư tiềm năng nhưng còn vướng 2 nút thắt là nhân lực chất lượng cao và nguồn điện tái tạo, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez.

Bất chấp những hạn chế Mỹ đưa ra, Trung Quốc tạo ra một "cú nổ" về bán dẫn, sức mạnh gấp 75 lần các sản phẩm hiện có Quốc gia nhỏ, cằn cỗi, khắc nghiệt nhưng là "thủ phủ bán dẫn" với hơn 200 công ty lớn nhỏ và Big Tech