Thêm 2 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Thêm 2 doanh nghiệp vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính do vi phạm công bố thông tin,… với tổng số tiền hơn 430 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện và Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes vừa bị UBCKNN ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới hơn 430 triệu đồng.
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện và Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes vừa bị UBCKNN ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới hơn 430 triệu đồng.

Ngày 2/1, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện (mã chứng khoán: EMG), địa chỉ trụ sở chính: số nhà 56, ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo đó, UBCKNN phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với EMG vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, EMG không công bố đối với thông tin phải công bố thông tin đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, nghị quyết HĐQT số 104/2022/NQ-HĐQT ngày 15/7/2022 về việc bổ nhiệm cán bộ, Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

screenshot-334-5013.png
Tổng mức phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện (EMG) là 157,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Bên cạnh đó, EMG cũng bị phạt 65 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

EMG công bố thông tin không đầy đủ nội dung, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 chưa trình bày đầy đủ nội dung về các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết HĐQT: Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Nghị quyết HĐQT số 104/2022/NQ-HĐQT ngày 15/7/2022 về việc bổ nhiệm cán bộ, Nghị quyết HĐQT số 141/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022 về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 chưa trình bày đầy đủ nội dung về Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với EMG là 157,5 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 29/12/2023, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán: SSH), cụ thể như sau:

SSH bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. SSH công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của SSH các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Thông tin về ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát để bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

screenshot-333-3388.png
Tổng hình phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (SHH) là 280 triệu đồng.

Tiếp đó, SSH bị phạt tiền 65 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Báo cáo thường niên năm 2021 chưa nêu rõ Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh là công ty con gián tiếp của Công ty; Báo cáo thường niên năm 2021 không trình bày đủ thông tin theo mẫu tại Phụ lục số IV đính kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC): Bảng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu thiếu một số chỉ tiêu như: Hệ số thanh toán nhanh, Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho, chưa nêu cụ thể về Thông tin tình hình thực hiện các dự án lớn, Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc không có Thông tin về Tình hình nợ phải trả; Báo cáo thường niên năm 2022 không trình bày đủ thông tin theo mẫu tại Phụ lục số IV đính kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC: Trong danh sách công ty con trực tiếp và công ty con gián tiếp nêu tại Tiết 2.2.1 Khoản 2.2 Mục 2 Báo cáo thường niên năm 2022 không nêu CTCP Sunshine AM. Tuy nhiên, căn cứ Mục 1 Thuyết minh BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán, trong danh sách công ty con gián tiếp của Công ty có CTCP Sunshine AM (thông qua CTCP Sao Ánh Dương và CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh, tỷ lệ phần sở hữu là 44,6%); Trong danh sách công ty liên kết trực tiếp và công ty liên kết gián tiếp nêu tại Tiết 2.2.2 Khoản 2.2 Mục 2 Báo cáo thường niên năm 2022 không nêu 02 công ty là Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng (tỷ lệ sở hữu 17,96%) và CTCP Xây lắp Sunshine E&C (tỷ lệ sở hữu 17,96%). Tuy nhiên, căn cứ BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, 02 công ty nêu trên là công ty liên kết gián tiếp của Công ty; Bảng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu thiếu một số chỉ tiêu như Hệ số thanh toán ngắn hạn, Hệ số thanh toán nhanh, Vòng quay hàng tồn kho; Thông tin về Tình hình nợ phải trả.

Phạt tiền 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Ngày 08/4/2023, SSH công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, theo đó: Tại phần thuyết minh về tăng, giảm tài sản cố định hữu hình, các phương tiện vận tải là xe ô tô với giá trị còn lại tại ngày 31/12/2022 là 14.590.703.740 đồng.

Tuy nhiên, ngày 29/8/2023, SSH công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023, theo đó: Tại phần thuyết minh về tăng, giảm tài sản cố định hữu hình, các phương tiện vận tải là xe ô tô với giá trị còn lại tại ngày 31/12/2022 là 13.515.523.744 đồng.

Đồng thời, SSH phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, Buộc cải chính thông tin theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với SSH là 280 triệu đồng.

Theo markettimes.vn

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Lãnh đạo MWG: Mục tiêu lợi nhuận 2.400 tỷ đồng "trong tầm tay", đã đến lúc dừng cuộc chiến giá rẻ

Lãnh đạo MWG: Mục tiêu lợi nhuận 2.400 tỷ đồng "trong tầm tay", đã đến lúc dừng cuộc chiến giá rẻ

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động nhận định mục tiêu lợi nhuận 2.400 tỷ đồng năm 2024 không phải con số cao so với 125.000 tỷ đồng doanh thu và đây là mức lợi nhuận “trong tầm tay” của doanh nghiệp.

Thành viên HĐQT Thế Giới Di Động đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu MWG Năm 2024, Thế Giới Di Động (MWG) lên kế hoạch lãi gấp 14 lần năm 2023
Lô hàng ống thép Hòa Phát xuất khẩu vào chuỗi bán lẻ của Nhật Bản

Hòa Phát lần đầu xuất khẩu ống thép vào chuỗi bán lẻ Nhật Bản

Đầu năm 2024, Công ty Ống thép Hòa Phát đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên vào chuỗi hệ thống bán lẻ có hơn 1.200 cửa hàng trên khắp Nhật Bản, phục vụ nhu cầu trực tiếp của người dân xứ sở hoa anh đào.

Bước vào chu kỳ lợi nhuận mới, Hòa Phát có thể lãi ròng hơn 11.000 tỷ đồng năm 2024 Hòa Phát nộp ngân sách Nhà nước hơn 9.000 tỷ, riêng Dung Quất nộp 5.500 tỷ đồng
(Ảnh minh hoạ)

Một công ty của Trung Quốc muốn mua lại 10% vốn của Bách Hóa Xanh, định giá ở mức 1,7 tỷ USD

CDH Investments (Trung Quốc) đang đàm phán mua lại cổ phần thiểu số của chuỗi Bách Hóa Xanh. Lần đầu tiên Thế Giới Di Động công bố kế hoạch bán một phần vốn thiểu số của chuỗi Bách Hoá Xanh là vào năm 2022.

Thành viên HĐQT Thế Giới Di Động đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu MWG Năm 2024, Thế Giới Di Động (MWG) lên kế hoạch lãi gấp 14 lần năm 2023
Ảnh minh họa

Băn khoăn về khả năng thanh toán của một số doanh nghiệp có hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn năm 2024

Kết quả kinh doanh bết bát với khoản lỗ lớn và nợ gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu khiến áp lực chuẩn bị nguồn tiền để trả nợ gốc và lãi trái phiếu của các doanh nghiệp có các lô trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng đáo hạn trong năm 2024 càng tăng lên.

Đáo hạn trái phiếu năm 2024: Hàng loạt doanh nghiệp đến hạn trả nợ nghìn tỷ đồng Novaland tiếp tục dẫn đầu bảng "áp lực" với hơn 9.400 tỷ trái phiếu đáo hạn trong năm 2024
Ảnh minh họa

Hoa Sen (HSG) đặt mục tiêu lãi 400 - 500 tỷ đồng, lên kế hoạch niêm yết 2 công ty con

Ở kịch bản tích cực, Hoa Sen kỳ vọng doanh thu niên độ tài chính 2023 - 2024 đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022 - 2023.

Dragon Capital mua thêm 3 triệu cổ phiếu HSG, nâng sở hữu lên 11,32% vốn tại Hoa Sen Quý I niên độ tài chính 2023-2024, Hoa Sen (HSG) lãi sau thuế 103 tỷ đồng
Thanh tra Chính phủ nói gì về 16 dự án sai phạm tại Hưng Yên

Thanh tra Chính phủ nói gì về 16 dự án sai phạm tại Hưng Yên?

Sau khi thanh kiểm tra 19 dự án quản lý, sử dụng đất tại Hưng Yên theo tinh thần Nghị quyết 73, 116 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm.

Chủ đầu tư dự án HPC Landmark 105 Hà Nội bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin Nước Mỹ đối diện nguy cơ tụt hậu công nghệ bán dẫn khi loạt dự án tỷ USD bị trì hoãn
Ảnh minh họa

Đáo hạn trái phiếu năm 2024: Hàng loạt doanh nghiệp đến hạn trả nợ nghìn tỷ đồng

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp vẫn là một trong những rủi ro hiện hữu với thị trường trái phiếu trong năm 2024, nhất là khi khối lượng đáo hạn trái phiếu của nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tới gần một nửa.

Novaland tiếp tục dẫn đầu bảng "áp lực" với hơn 9.400 tỷ trái phiếu đáo hạn trong năm 2024 DẤU ẤN “BÀN TAY HỮU HÌNH”
Nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn tiếp tục đăng ký bán hơn 8 triệu cổ phiếu Novaland

Nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn tiếp tục đăng ký bán hơn 8 triệu cổ phiếu Novaland

Chỉ sau khoảng một năm rưỡi, khoảng 393,3 triệu cổ phiếu Novaland (tỷ lệ 20,1% vốn) đã tuột khỏi tay ông Bùi Thành Nhơn và các cổ đông liên quan.

Novaland tiếp tục dẫn đầu bảng "áp lực" với hơn 9.400 tỷ trái phiếu đáo hạn trong năm 2024 Novaland: Năm 2023 lãi gần 690 tỷ, gấp hơn 3 lần kế hoạch
Novaland tiếp tục dẫn đầu bảng "áp lực" với hơn 9.400 tỷ trái phiếu đáo hạn trong năm 2024

Novaland tiếp tục dẫn đầu bảng "áp lực" với hơn 9.400 tỷ trái phiếu đáo hạn trong năm 2024

Trong một thống kê của Shinhan Securities, có đến 8 DN bất động sản niêm yết còn hơn ngàn tỷ dư nợ trái phiếu. Novaland (NVL) chiếm với hơn 20.000 tỷ đồng, con số đáo hạn trong năm 2024 là 9.402 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp vận tải hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất thấp hơn cả nhóm ngân hàng Xây dựng Hoà Bình chi 75 tỷ đồng mua trái phiếu trước hạn
Vietjet và Airbus công bố đơn đặt hàng 20 tàu A330neo tại Singapore Airshow

Vietjet và Airbus công bố đơn đặt hàng 20 tàu A330neo tại Singapore Airshow

Tại triển lãm hàng không quốc tế Singapore Airshow 2024, hãng hàng không Vietjet và Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus vừa ký kết thoả thuận nguyên tắc đặt mua 20 máy bay thân rộng thế hệ mới A330neo (A330-900).

Đại biểu Quốc hội: Không nên cho phép các ngân hàng liên doanh, liên kết bán bảo hiểm Forbes bất ngờ điểm danh các hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2024
(Ảnh minh hoạ)

Giai đoạn khó khăn nhất của thị trường ô tô đã qua, Ford, Mazda hay Toyota, Honda sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn?

Những doanh nghiệp sản xuất dẫn đầu về thị phần năm 2022 như Toyota, Honda ghi nhận thị phần giảm trong năm 2023 trong khi những doanh nghiệp nhỏ hơn (Ford, Kia, Mazda, Mitsubishi) tăng trưởng nhờ chiến lược giá tốt hơn.

TC Group bán ra 67.450 xe ô tô các loại trong năm 2023 Làng giềng của Việt Nam trở thành thị trường xe điện hấp dẫn nhất Đông Nam Á: Thu hút hơn 1,4 tỷ USD đầu tư, hơn 10 hãng ô tô chuẩn bị đặt chân
Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của FLC

FLC sau 2 năm tái cấu trúc: Đã cắt giảm 60% nhân sự, trả 4.400 tỷ đồng nợ vay

Sau quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ trong hai năm 2022-2023, số lượng nhân sự của FLC đã giảm tới 60%, tổng giá trị tài sản hiện hữu cũng giảm còn hơn 21.000 tỷ đồng.

Cựu Phó tổng giám đốc FLC tham gia HĐQT Bamboo Airways, sếp người Nhật rút lui Gần 1 tỷ USD trái phiếu đáo hạn vào cuối năm: Các công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát, Novaland, FLC đóng góp nghìn tỷ, LDG có Chủ tịch vừa bị khởi tố cũng sẽ phải trả hàng trăm tỷ
Dự án Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng) - Ảnh minh hoạ

Ba đại dự án Vinhomes Vũ Yên, Cổ Loa, Wonder Park có thể giúp lợi nhuận Vinhomes tăng gần 30% năm 2024

Theo dự báo của VNDIRECT, doanh thu Vinhomes tăng 10,5% so với cùng kỳ lên mức 119.261 tỷ đồng và lợi nhuận ròng năm 2024 tăng 15,1% so với cùng kỳ, đạt 43.538 tỷ đồng với kỳ vọng doanh số ký bán mới tăng 29,4% trong năm 2024.

Vinhomes đạt doanh thu vượt 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 14% so với năm 2022 Vinhomes sắp làm dự án 56.000 tỷ đồng tại Hải Phòng
Tập đoàn xây dựng Hoà Bình hiện thực hoá mục tiêu "đem chuông đi đánh xứ người", trúng 5 dự án tổng vốn 72 triệu USD

Tập đoàn xây dựng Hoà Bình hiện thực hoá mục tiêu "đem chuông đi đánh xứ người", trúng 5 dự án tổng vốn 72 triệu USD

Ngày 19/2, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC – sàn HoSE) vừa công bố trúng 5 dự án nhà ở xã hội tại Kenya.

HoSE bổ sung cổ phiếu bị cắt margin bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như HBC, HVN, NVL, HPX… Sau soát xét, Xây dựng Hòa Bình (HBC) chuyển từ lãi bán niên hơn trăm tỷ sang lỗ 711 tỷ đồng