Từ khóa: #tỷ giá

4 kết quả

Thị trường
Biến động tỷ giá: Còn nhiều điểm tích cực

Biến động tỷ giá: Còn nhiều điểm tích cực

Điểm tích cực là vị thế của Ngân hàng Nhà nước tương đối khác so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái nhờ lượng dự trữ ngoại hối đã được bổ sung trong giai đoạn 6 tháng đầu năm cũng như nguồn cung ngoại tệ tích cực từ FDI giải ngân.

Theo dõi trên Youtube Chia sẻ qua Zalo